unia.jpg

Ogłoszenie

Firma Stosowanie Maszyn zamierza zakupić Elektrodrążarkę wgłębną sterowaną numerycznie. Zainteresowanych sprzedażą prosimy o kontakt z firmą celem uzgodnienia szczegółów ofert w dniach 1-28.02.2013r.

 

 

 

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl”.