SILNIK HYDRAULICZNY TYPU SMs1.png

Oferowane silniki hydrauliczne nowej generacji, umożliwiają realizację napędów różnych urządzeń mechanicznych. Charakteryzują się zwartością budowy, małą masą a ich rozwiązanie konstrukcyjne i nowoczesna technologia wykonania zapewnia pracę przy zasilaniu cieczami trudnopalnymi i niepalnymi oraz powszechnie stosowanymi olejami mineralnymi.      

Więcej...      

KATALOG