zapraszamy na naszą nową stronę internetową www.smhydro.com.pl

Historia

Firma Stosowanie Maszyn rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku.

Od początku swej działalności byliśmy powiązani z górnictwem wydobywczym węgla kamiennego prowadząc serwis urządzeń hydraulicznych. Dynamiczny rozwój mechanizacji górnictwa, era powszechnego stosowania obudów zmechanizowanych oraz do ich napędu hydraulicznych agregatów zasilających dużych mocy stworzyły praktyczną możliwość zastosowania napędu hydraulicznego również do urządzeń małej mechanizacji tj. ręcznych narzędzi i urządzeń ułatwiających pomocnicze prace fizyczne w warunkach kopalnianych.

Dobrze znając problematykę górnictwa, oraz jego potrzeby, w tym brak na rynku wysokociśnieniowych silników hydraulicznych małych mocy mogących pracować na zasilaniu niskoprocentowych emulsjach wodno - olejowych HFA o stężeniu nawet do 0,3% oleju w wodzie, postanowiliśmy sprostać temu zadaniu. Rozpoczęte w 2000 roku długoletnie badania i prace nad tego typu silnikami pozwoliły nam na uruchomienie produkcji typoszeregu silników hydraulicznych o małych i bardzo małych chłonnościach (mocach) przystosowanych do zasilania emulsyjnego, stosowanego w górnictwie. Są to silniki typu satelitowego, mające nowatorskie rozwiązania, na które posiadamy świadectwa autorskie i ochronę patentową.

Równolegle opracowaliśmy typoszereg wysokociśnieniowych pomp hydraulicznych małych mocy na konstrukcji silnika satelitowego. Taki układ hydrauliczny może pracować na wszelkiego typu olejach, emulsjach wodno - olejowych HFA i innych cieczach ekologicznych o niskiej lepkości.

W roku 2005. z inicjatywy Politechniki Gdańskiej nawiązana została współpraca, która nadal trwa, a polega na wykonywaniu specjalistycznych komputerowych i laboratoryjnych badań i pomiarów konstrukcji i parametrów tych silników. Współpraca ta korzystnie wpłynęła na doskonalenie konstrukcji naszych wyrobów oraz popularyzacji i poszerzeniu zakresu ich stosowania.

Od 2002 roku jesteśmy również producentem na bazie umowy licencyjnej z niemiecką firmą BECORIT okładzin ciernych napędowych i hamulcowych dla urządzeń linowych tj. maszyn wyciągowych oraz linowych kołowrotów transportu dołowego. Okładziny te wykonujemy z dostarczonego do produkcji oryginalnego materiału firmy BECORIT, co w połączeniu z licencyjną technologią wykonania zapewnia wysoka jakość i trwałość tych produktów, tak jak i znanych tego typu produktów firmy BECORIT na całym świecie.