logo.gif   STOSOWANIE MASZYN                   

                  WEJŚCIE                                                                     

 

Informujemy, iż firma Stosowanie Maszyn Tadeusz Szwajca  realizuje projekt pt.: „ Komercjalizacja innowacyjnych silników i pomp hydraulicznych drogą do zwiększenia konkurencyjności firmy na arenie międzynarodowej.” współfinansowany ze środków EFFR w ramach RPO WSL 2014-2020

Wartość projektu wynosi: 1 115 932,26 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 405 664,65 PLN

          Strategicznym celem projektu jest poszerzenie oferty firmy i wdrożenie do działalności udoskonalonych wyrobów – innowacyjnych silników hydraulicznych typu SM o wielkości od 0,4 do 1,5 oraz pomp hydraulicznych. Udoskonalenie polega na zastosowaniu w ich konstrukcji nowych rozwiązań technologicznych będących podstawą zgłoszeń patentowych, a także zastosowaniu nowych materiałów do pokryć powierzchni roboczych najbardziej narażonych na zużycia części. Projekt ma się przyczynić do wejścia na nowe rynki zbytu, rozwój działalności eksportowej i stały rozwój konkurencyjności przedsiębiorstwa. Cele dodatkowe to: optymalizacja procesów wytwórczych w firmie pod względem jakości produkcji, ceny wyrobu i wykorzystania surowców, racjonalizacja zużycia energii i wykorzystanie jej odnawialnych źródeł, efektywne zarządzanie pracownikami, poprawa komfortu pracy i BHP na stanowiskach produkcyjnych, zwiększenie precyzji produkcji. Atutem Wnioskodawcy będzie jego wyjątkowość na rynku w zakresie produkowania nowych wyrobów, gdyż będzie on jedynym dostawcą tego typu rozwiązań na świecie. Udoskonalenia wyrobów są przedmiotem zgłoszenia patentowego potwierdzającego ich innowacyjność. Projekt jest wynikiem prac B+R własnych oraz we współpracy z jednostka badawczo-rozwojową. Badania własne polegały na opracowaniu nowych konstrukcji:

 - korekta geometryczna usytuowania kanałów przepływowych w płytkach kolektorowych;

- zmiany konstrukcyjne w rotorze silników i pomp dla lepszej penetracji smarnej cieczy      zasilającej


zapraszamy na naszą nową stronę internetową www.smhydro.com.pl

WYSOKA  TECHNOLOGIA  WYTWARZANIA  I  MIKRONOWA DOKŁADNOŚĆ

                      … NIEZAWODNOŚĆ   TRWAŁOŚĆ   ERGONOMICZNOŚĆ